startpagina

Photo organizer.

Schrijf de velden zoals ze nu op het scherm staan in alle foto's in een map.

Explanation in English
Explanation in EnglishSchrijf de velden zoals ze nu op het scherm staan in alle foto's in een map. Met deze functie kun je alle velden zoals je ze nu op het hoofdscherm ziet staan in een keer in alle foto's in een hele map schrijven.
Met de keuzeknopjes kies je voor elk veld apart of je de inhoud zoals hij al in de foto staat wilt overschrijven of niet.

• Als de meest linkse keuzeknop is geselecteerd (= 1), dan zul je de oude inhoud van dat veld in de foto overschrijven.
• Als je de middelste keuzeknop selecteert (= 2) dan zal dat veld in de foto alleen geschreven worden als dat veld nu in de foto leeg is.
• En met de derde keuzeknop (= 3) ga je de informatie op het scherm toevoegen aan de informatie die op dat moment al in de foto aanwezif is. Deze laatste keuze is voor sommige velden niet beschikbaar.
Met de drie genummerde knopjes onder de tekst Selecteer alles. kun je in een keer alle keuzeknopjes voor alle velden hetzelfde maken.

Schrijf velden naar alle foto's in de map ... Hier kies je de map waarin je alle velden zoals ze nu op het scherm staan wilt gaan schrijven in alle foto's die daar in staan. Als de bovenste checkbox is aangevinkt, dan zullen ook alle foto's in de submappen van die map behandeld worden.
Met de keuzeknopjes kies je of je direct in de foto's wilt schrijven of dat je eerst kopies wilt maken van die foto's en vervolgens de velden in die kopies wilt schrijven. Als je kopies maakt, dan kun je met de onderste grote knop de map kiezen waarin je die kopies wilt maken en je kunt met de checkbox op de onderste regel aangeven of je de originele foto's wilt wissen nadat de kopies zijn bewerkt.


Schrijf rapport over deze actie. Hier kies je of je een tekstbestand wilt schrijven waarin zal staan wat er gedaan wordt tijdens het uitvoeren van deze actie en waar dat tekstbestand dan opgeslagen moet worden. En met de keuzeknopjes bepaal je dan of er allen gevonden fouten in moeten worden geschreven of dat je alle bewerkte fotonamen in dat verslag wilt laten schrijven. Als je hier een tekstbestand kiest dat al bestaat, dan zal dit nieuwe verslag aan het einde van dat tekstbestand worden toegevoegd.

annuleer of begin met het schrijven van alle velden in de foto's. Hiermee kun je teruggaan naar het hoofdscherm zonder iets te doen of je kunt alle velden in alle geselecteerde foto's laten schrijven met de instellingen zoals ze nu op je scherm staan.

 Venster nadat deze actie is uitgevoerd. Nadat je op de Start actie knop hebt geklikt krijg je dit venster waarin je tijdens de actie kunt zien wat Photo organizer aan het doen is en naderhand hoeveel foto's er gedaan zijn.
In dit voorbeeld is het proces al klaar en de knop zegt Terug naar hoofdscherm.
Maar tijdens de actie kun je het proces stoppen met die knop of je kunt de computer laten uitzetten na het voltooien van deze actie door de checkbox aan te vinken. Zorg er in dat geval wel voor dat er geen andere programma's open staan die het uitzetten van de pc zou kunnen verhinderen.
Als je dit scherm ziet, dan zal Photo organizer op de gebruiker blijven wachten totdat er op de Terug naar hoofdscherm. knop geklikt word.

Overige functies. kopieer foto's naar map / wis overbodige foto's vanuit csv bestand. Hernoem foto's, schrijf of verander EXIF tijd in foto's in een map of set met mappen. Haal miniaturen uit foto's, verwijder metadata uit foto's in een map of set met mappen. Zoek naar dubbele foto's in een csv bestand, een map of een set met mappen. Maak csv bestand met velden van alle foto's in een map of in een set met mappen. Schrijf velden uit een csv bestand in alle foto's vermeld in dat csv bestand. Schrijf velden vanaf het scherm in alle foto's in een map. Maak, verander of kombineer tekst en/of csvbestanden. Schrijf exif tijd als iptc tijd en/of naam van foto's als naam in foto's en/of verwissel. Schrijf relatieve mapnamen in het nu gebruikte tekstbestand met mapnamen. Gebruik informatie in de foto's om ze te selecteren voor een diashow om te kopiŽren.
Door te klikken op elk van de knoppen in deze afbeelding spring je direct naar de uitleg over die functie. Of je kunt direkt naar de startpagina gaan of terug naar de 'overige functies' op de uitlegpagina over het hoofdscherm gaan.Hans van der Hoeven
Liesbospark 28
4813 HV Breda
The Netherlands
Programma uitleg
vragenlijst
Contactformulier
Ik wil een sleutel
email:info@photoorganizer.nl
© 2010, Hans van der Hoeven
URL: www.photoorganizer.nl
© HHdesign. Webmaster: HHdesign.