startpagina

Photo organizer.

Haal miniaturen uit je foto's
Verwijder gegevenstabellen uit je foto's.

Explanation in English
Explanation in English

Haal miniaturen uit je foto's en / of verwijder gegevenstabellen uit je foto's. In dit venster kun je je foto's analyseren. Het laat je zien welke gegevenstabellen er in je foto's staan en hoe groot zij zijn. Je kunt die tabellen ook verwijderen en je kunt de miniatuurfoto's, die normaliter in de EXIF tabel geschreven worden door digitale camera's, verwijderen of kopiŽren als alleenstaande fototjes.
Je kunt 'spelen' met deze functie zonder bang te zijn om iets onbedoeld te veranderen aan je foto's als je een van de 2 keuzeknopjes Alle foto's in deze enkele map of Alle foto's in deze set met mappen. hebt geselecteerd. Want als je een foto naar dit venster sleept (Een foto verslepen doe je door met je linkermuisknop een foto aan te klikken en die muisknop ingedrukt te houden, met je muis naar dit venster te gaan en de muisknop los te laten als je muis ergens op dit venster staat.) terwijl een van die 2 opties is geselecteerd, dan laat het programma zien wat hij zou doen met die foto met de op dat moment gekozen instellingen, maar feitelijk veranderd er niets.


In dit dialoogvenster kun je kiezen welke tabellen je wilt verwijderen in je foto's en of je de miniatuurfoto's uit je foto's apart wil opslaan en zo ja, in welke map dan. Als je er voor kiest om de 'echte' exif tabel te verwijderen, dan kun je er voor kiezen om een (veel) kleinere terug te schrijven in je foto waarin alleen de exif tijd vermeld staat.
Daaronder kun je er voor kiezen om je foto's te laten optimaliseren met Exifiron. Dit zal, in de meeste gevallen, de foto wat kleiner maken zonder dat de kwaliteit van de foto daardoor beÔnvloed word.
Weer daaronder kies je welke foto's je wilt behandelen. Als je kiest voor Alleen de gesleepte foto's. dan zal de foto die je naar dit venster sleept direct behandeld worden met de gekozen instellingen. Er is geen manier om deze actie ongedaan te maken, dus zorg er voor dat je begrijpt wat er gaat gebeuren voordat je dit gaat doen.
Je kunt er ook kiezen voor de optie Alle foto's in deze enkele map of Alle foto's in deze set met mappen. De systematiek om met een set mep mappen te werken is hier uitgelegd.
Als je hebt gekozen voor een van deze 2 opties dan begin je deze actie met de knop Voer deze taak nu uit. Dan zal je een klein informatievenstertje zien verschijnen, direct onder het dialoogvenster, waarin je kunt zien hoeveel foto's er zijn gedaan en hoeveel fouten er zijn gevonden en hoeveel waarschuwingen er zijn gemeld. Al deze fouten en waarschuwingen worden in het logbestand geschreven dat je kunt openen met het knopje log. In het geval dat een fout een kopie onleesbaar heeft gemaakt zal de originele foto nooit worden overschreven door die foute kopie, dus je foto's zijn altijd veilig.

Als je een foto behandeld is het analyseren daarvan het eerste wat Photo organizer doet.

Analyseer een foto. De eerste stap is altijd het door de foto heen stappen van tabel naar tabel. Alle tabellen die worden gevonden worden hier vermeld.
De gegevenstabellen worden in blauw weergegeven. Daar zijn er 8 van in dit voorbeeld. Die kunnen verwijderd worden zonder dat dat enig invloed heeft op de kwaliteit van de foto zelf.
De 2 kolommen met nummers geven de beginpositie en de lengte van de tabel weer.
FFFE Commentaar bevat het commentaar. Dit is de tekst zoals je die kunt zien op het hoofdscherm van Photo organizer. Daar kun je het ook veranderen.
FFED IPTC Dit is de tabel met de meeste van de gegevens zoals je die op het hoofdscherm van Photo organizer kunt schrijven, veranderen of wissen. Als deze tabel geschreven is door Photo organizer, dan is die tabel volledig geschreven volgens de standaard zoals door de International Press Telecommunications Council is vastgesteld. Kijk op deze wiki pagina voor meer informatie over deze standaard.
FFE8 Hans Deze tabel is gemaakt door Photo organizer zelf. Het bevat enkele velden die niet passen in de standaard van de IPTC. Het bevat de prioriteit, de showtime, de map, de naam in de foto en de iptc tijd in de foto. (In de echte iptc tabel is alleen een veld voor de iptc datum, niet voor de tijd.)
FFF0 JFIF Deze tabel is een indicatie dat de foto voldoet aan de standaard van JFIF (JPEG File Interchange Format).
FFE1 Exif Dit is de tabel die normaliter in de foto geschreven word door een digitale camera bij het opslaan van de foto toen hij werd gemaakt. Het bevat een heleboel informatie over de instellingen die door de camera zijn gebruikt om de foto mee te maken, een miniatuurweergave van de foto en het tijdstip waarop de foto gemaakt werd.
De rest van de blauwe tabellen zijn door andere programma's gedefiniŽerde tabellen. De bedoeling van die tabellen en de manier waarop die gemaakt zijn is niet altijd duidelijk voor veel programma's. Ze kunnen gebruikt worden voor elk doel dat je maar kunt verzinnen want het is heel gemakkelijk om een stukje geheugen in een jpg foto voor je eigen doeleinden te gebruiken zonder de foto zelf daarmee te beÔnvloeden.

De groene lijnen zijn de tabellen die beschrijven welke compressiemethode is gebruikt voor de foto en welke basisgegevens daarvoor gebruikt zijn. Die tabellen veranderen zal de foto onleesbaar maken, tenzij je precies begrijpt wat je er mee kunt doen. (Exifiron is daartoe in staat.)
En vervolgens in de laatste roze regel de fotogegevens zelf.

Maak een kopie van de foto. Hier kun je zien wat er gebeurt als je een kopie van de foto maakt met de instellingen zoals je die koos in je dialoogvenster.
Het begint met de naam van de kopie, in blauw. In dit voorbeeld D:\temp\00017785.jpg.
Dan stapt Photo organizer door de tabellen. De eerste 4 worden overgeslagen. Die worden niet in de kopie geschreven. Dit is in rood aangegeven.
De 5e tabel is de 'echte' exif tabel. Deze tabel wordt de 'echte' exif tabel genoemd omdat hij begint met de tekst Exif, wat altijd het geval is voor de exif tabel zoals hij door een digitale camera in de foto geschreven word.
In deze tabel zoekt hij naar de EXIF tijd en naar de miniatuurfoto. Als hij een miniatuurfoto vind, dan wordt die als apart bestandje gekopiŽerd en op het scherm vertoont als een klein fototje. Het relevante deel van de exif tabel wordt vervolgens in de kopie geschreven. In veel gevallen is er een blok geheugen na de miniatuurweergave in de exif table die geen gegevens bevat. Als je een miniatuurweergave exporteert, dan word dat stuk leeg geheugen altijd overgeslagen bij het kopiŽren.
Dan worden de overige drie gevevenstabellen overgeslagen. De eerste daarvan word de 'valse' exif genoemd omdat die tabel begint met startcode voor een exif tabel (FFE1) maar niet de naam Exif heeft in de titel van de tabel.
Daaronder zie je hoeveel geheugen je hebt uitgespaard door het verwijderen van de tabellen en de grootte van de foto in pixels. En de foto die je op het scherm ziet is de kopie die net gemaakt werd.

Na het optimaliseren van je foto. Als je er voor hebt gekozen om je foto te laten optimaliseren door Exifiron, dan krijg je ook dit tabelletje op je scherm. Het is de analyze van de gemaakte en geoptimaliseerde kopie, volgens precies detzelfde methode als de eerste keer dat de originele foto werd geanalyseerd door Photo organizer.
Alleen de exif tabel wordt nu gevonden want alle andere tabellen zijn verwijderd. En in dit voorbeeld is de foto 18663 bytes kleiner geworden door het optimaliseren zonder dat dit invloed heeft gehad op de kwaliteit van de foto.
En tenslotte zie je, in blauw, dat het voorbeeld miniatuur en de voorbeeld kopie zijn gewist want in dit geval was de foto gesleept naar het open venster van Photo organizer terwijl de optie Alle foto's in een enkele map. was geselecteerd.
Dit was dus alleen maar een demonstratie van wat je kan doen met je foto's. Er is niets veranderd.
Overige functies. kopieer foto's naar map / wis overbodige foto's vanuit csv bestand. Hernoem foto's, schrijf of verander EXIF tijd in foto's in een map of set met mappen. Haal miniaturen uit foto's, verwijder metadata uit foto's in een map of set met mappen. Zoek naar dubbele foto's in een csv bestand, een map of een set met mappen. Maak csv bestand met velden van alle foto's in een map of in een set met mappen. Schrijf velden uit een csv bestand in alle foto's vermeld in dat csv bestand. Schrijf velden vanaf het scherm in alle foto's in een map. Maak, verander of kombineer tekst en/of csvbestanden. Schrijf exif tijd als iptc tijd en/of naam van foto's als naam in foto's en/of verwissel. Schrijf relatieve mapnamen in het nu gebruikte tekstbestand met mapnamen. Gebruik informatie in de foto's om ze te selecteren voor een diashow om te kopiŽren.
Door te klikken op elk van de knoppen in deze afbeelding spring je direct naar de uitleg over die functie. Of je kunt direkt naar de startpagina gaan of terug naar de 'overige functies' op de uitlegpagina over het hoofdscherm gaan.Hans van der Hoeven
Liesbospark 28
4813 HV Breda
The Netherlands
Programma uitleg
vragenlijst
Contactformulier
Ik wil een sleutel
email:info@photoorganizer.nl
© 2010, Hans van der Hoeven
URL: www.photoorganizer.nl
© HHdesign. Webmaster: HHdesign.