startpagina

Photo organizer.

Change, create or combine text and/or csv files.

Explanation in English
Explanation in English

10 verschillende functie zijn hier mogelijk. Klik hier op hen om direct naar de uitleg daarover op deze pagina te gaan.
Combine two sets of textfiles. Extract words from txt or csv file. Combine 2 csv files.
Combine 2 textfiles with lists. Divide words into categories. Delete rows in csv file.
Combine all keyword lists in list 'all'. Synchronize 2 textfiles folders. Extract fields from a csv file.
Combine active keyword lists in list 'all'. Synchronize 2 settings folders.

to start of page. Combineer 2 sets tekstbestanden.


Combineer twee sets met tekstbestanden. Een set met tekstbestanden zijn alle tekstbestanden die gemaakt worden door Photo organizer terwijl je velden via het hoofdscherm van Photo organizer toevogt aan je foto's.
Deze functie kan gebruikt worden om 2 sets met tekstbestanden die door Photo organizer zijn gemaakt te combineren. Met deze functie kun je ook een set met tekstbestanden verplaatsen of kopiŽren naar een andere map.
Je kiest eerst een map waarin je de tekstbestanden wilt lezen. En dan de map waarin de tekstbestanden staan waarmee je de gelezen tekstbestanden wilt combineren. Als een tekstbestand met een bepaalde veldnaam in beide mappen staat, dan worden alle velden in beide tekstbestanden gecombineerd en het resulterende tekstbestand in de doelmap geschreven. Dubbele velden in dat bestand worden overgeslagen.
Als een tekstbestand in de gelezen map geen corresponderend tekstbestand in de doelmap heeft, dan wordt het gelezen tekstbestand gekopieerd naar de doelmap. En als de checkbox is aangevinkt, dan zullen de gelezen tekstbestanden in de eertse map worden gewist.

Resultaat van het kombineren van 2 sets met tekstbestanden. Nadat deze opdracht is uitgevoerd ga je direct terug naar het hoofdscherm en zie je over de foto heen dit informatievenstertje waarin je kunt zien wat er gedaan is. Je kunt dit venstertje laten verdwijnen door op de knop ok te klikken, maar het zal sowieso verdwijnen na een muisklik op een willekeurige functie in het hoofdscherm.

to start of page. Combineer 2 bestanden met lijsten.


Combineer 2 bestanden met lijsten. Twee tekstbestanden die door Photo organizer zijn gemaakt kunnen gekombineerd worden tot een tekstbestand. En met de checkbox kun je kiezen wat je wilt doen met het gelezen tekstbestand : Niet veranderen of wissen.

Resultaat van het kombineren van 2 tekstbestanden. Na het klikken op de knop Begin met deze opdracht. word de opdracht uitgevoerd en ga je terug naar het hoofdscherm. Daar kun je dan zien wat Photo organizer heeft gedaan in dit informatievenstertje.

to start of page.Kombineer alle trefwoorden in de trefwoordlijst all.


Kombineer alle trefwoorden in de trefwoordlijst 'all'. De laatste trefwoordlijst is altijd de lijst all. Als je iets toevoegt aan een van de trefwoordlijsten met Photo organizer, dan zal het toegevoegde veld ook worden toegevoegd aan deze trefwoordlijst. Maar er zijn toch nog andere manieren waarin het kan voorkomen dat de trefwoordlijst niet overeenkomt met de kombinatie van alle andere lijsten. Bijvoorbeeld als je verschillende trefwoordlijsten kombineert of als je trefwoorden vanuit een csv bestand leest. Met deze functie kun je dat repareren. Door te klikken op de knop Begin met deze opdracht. wordt er een nieuwe lijst all gemaakt waarin alle velden zoals ze in alle trefwoordlijsten in de gekozen map staan worden geschreven. Die lijst wordt gesorteerd en in het geval dat er dezelfde trefwoorden werden gevonden in verschillende trefwoordlijsten wordt er een tekstbestandje aangemaakt waarin staat welke dubbele velden er werden gevonden en waar. Dat lijstje word geopend in je favoriete programma voor tekstbestanden. De bestaande trefwoordlijst all wordt dan door de nieuwe trefwoordlijst overschreven.

to start of page.Kombineer actieve trefwoordlijsten in lijst all.


Combineer actieve trefwoordlijsten in lijst 'all'. De laatste trefwoordlijst is altijd de lijst all. Als je iets toevoegt aan een van de trefwoordlijsten met Photo organizer, dan zal het toegevoegde veld ook worden toegevoegd aan deze trefwoordlijst. Maar er zijn toch nog andere manieren waarin het kan voorkomen dat de trefwoordlijst niet overeenkomt met de kombinatie van alle andere lijsten. Bijvoorbeeld als je verschillende trefwoordlijsten kombineert of als je trefwoorden vanuit een csv bestand leest of wanneer je de gebruikte trefwoordlijsten veranderd door andere lijsten te gaan gebruiken. Met deze functie kun je dat repareren. Door te klikken op de knop Begin met deze opdracht. wordt er een nieuwe lijst all gemaakt waarin alle velden zoals ze in de actieve trefwoordlijsten staan worden geschreven. Die lijst wordt gesorteerd en in het geval dat er dezelfde trefwoorden werden gevonden in verschillende trefwoordlijsten wordt er een tekstbestandje aangemaakt waarin staat welke dubbele velden er werden gevonden en waar. Dat lijstje word geopend in je favoriete programma voor tekstbestanden. De bestaande trefwoordlijst all wordt dan door de nieuwe trefwoordlijst overschreven.


To top of page. Lees woorden in een txt of csv bestand.


Lees woorden in een txt of csv bestand. Elk txt of csv bestand kan door Photo organizer gelezen worden om een woordenlijst mee te maken met alle woorden die in dat bestand voorkomen.
Als je die lijst direct wilt gebruiken met Photo organizer, plaats het dan in de fields map die gebruikt wordt door Photo organizer om de lijsten in te bewaren en begin de naam met photo_organizer_ en de naam van het veld waarvoor je die lijst wilt gebruiken.
Als je de naam laat beginnen met photo_organizer_w_ dan zal photo organizer hem zien als een trefwoordlijst. De rest van de naam is dan de naam van die trefwoordlijst. Bijvoorbeeld photo_organizer_w_planten.txt zal beschouwd worden als de trefwoordlijst planten. De eerste regel in de lijst is een getal die aangeeft hoeveel trefwoorden er in die lijst staan. De tweede regel in die lijst is een nummer waar Photo organizer begint te kijken in die lijst. (Maak dat 0 in een nieuwe lijst). Elk veld moet op een nieuwe regel staan.
Je kunt dan die nieuwe trefwoordlijst gaan gebruiken met Photo organizer door die lijst een van de actieve lijsten te maken via de verander lijst namen knop die je ziet terwijl je een trefwoord kiest in een van de lijsten. Klik dan op een van de 27 knoppen van de lijsten en kies je nieuwe lijst in het uitvalvenstertje als de actieve lijst.
Er zijn 8 kleine tekstveldjes waarin je een karakter kunt invullen die dan beschouwd worden als scheidingskarakters tussen de verschillende te maken velden. In dit geval zijn de voorafgekozen waarden gebruikt. (Het eerste invoerveld is niet leeg!! Daar staat een spatie in).
In plaats van een karakter kun je ook een getal invullen in de meest linkse 6 tekstveldjes. Dat getal staat dan voor de asci waarde van een karakter dat dan als scheidingskarakter gebruikt zal worden. Als je bijvoorbeeld • wil gebruiken als scheidingskarakter dan moet je 149 invullen in een van die 6 tekstveldjes.
De velden in de nieuwe lijst worden gesorteerd en alle dubbel voorkomende velden worden verwijderd.
Met de checkbox kies je of het gelezen bestand moet worden gewist nadat je het hebt gelezen of niet.

Resultaat van het maken van een lijst met velden uit een csv of txt bestand. Nadat je op de knop Begin met deze opdracht. hebt geklikt ga je terug naar het hoofdscherm en krijg je ook dit informatievenstertje te zien. Daarin kun je zien welk lijstbestand er net gemaakt werd en hoeveelwoorden die lijst nu bevat.

To top of page. Verdeel woorden in categorieŽn.


Verdeel woorden in categorieŽn.
Woorden uit een geldig trefwoord lijstbestand (Een lijst die is gemaakt door Photo organizer of voldoet aan de regels zoals gesteld door Photo organizer) kan handmatig verdeeld worden over alle trefwoordlijsten in de gebruikte map voor trefwoordlijsten.

Verdelen van woorden. Nadat je geklikt hebt op Begin met deze opdracht. knop krijg je dit dialoogvenster. Het woord dat je kunt toevoegen aan een van de trefwoordlijsten (in dit voorbeeld beschadigd) staat in iets grotere tekst in het vakje Kies een (nieuwe) lijst voor dit woord. De andere woorden zijn in de linkertabel met 2 kolommen geschreven.
De kleine knopjes links van elk woord in die tabel zijn bedoeld om dat woord snel te kunnen selecteren zodat je hem met een volgende klik aan een trefwoordlijst kunt toewijzen.
Met de 6 zwarte knoppen tussen die 2 kolommen met woorden en de knoppen voor de lijsten kun je snel door het hele gelezen bestand springen zonder woorden aan een trefwoordlijst toe te voegen.
Onder de tekstActieve lijsten staan 27 knoppen die elk verwijzen naar een van de 27 actieve trefwoordlijsten. De laatste lijst all kan niet aangeklikt worden. Die lijst zal naderhand automatisch geupdate worden als de checkbox onderin het dialoogvenster aangevinkt is. (Wat hij altijd is bij het openen van dit dialoogvenster.)
Onder de Overige lijsten zie je 28 knoppen die gevuld zullen worden met de naam van een op dat moment niet gebruikte trefwoordlijst die in dezelfde map is gevonden als waar de actieve trefwoordlijsten in worden bewaard. Als zulke lijsten niet bestaan, dan zullen deze knoppen leeg zijn en grijs blijven zodat ze niet geselecteerd kunnen worden.

Het toewijzen van een woord aan een lijst doe je door op een van de maximaal 55 lijstknoppen te klikken.


Het woord is toegewezen. Nadat je hebt geklikt op een lijst knop om een woord aan die lijst toe te voegen word dat woord rechtsboven in de hoek van het dialoogvenster gezet. (In dit voorbeeld bereiken en kun je zien aan welke lijst dat woord is toegevoegd. In dit voorbeeld emoties. Met de bovenste terug knop in de rechterbovenhoek kun je dit ongedaan maken en het woord aan een andere lijst toevoegen.
Photo organizer gaat direct naar het volgende woord nadat er op de lijstemoties werd geklikt om bereiken daaraan toe te voegen, in dit voorbeeld beschadigd.
Direct onder die laatste toevoeging in het vakje Woord gaat nu naar lijst : kun je zien dat het nu toe te wijzen woord al de lijst dingen is toegevoegd. Hier kan alleen maar zo een lijst staan als je eerder in deze sessie dat woord al aan die lijst hebt toegevoegd en teruggegaan bent naar dat woord, bijvoorbeeld met de zwarte pijltjesknoppen.


Wis tekst of csv bestand naderhand? Met deze drie keuzeknopjes kies je wat je wilt doen met het bestand waaruit je nu woorden gelezen hebt, nadat de woorden feitelijk verwerkt zijn.

Begin met het verwerken. Door het klikken op de Verwerk alle woorden knop worden de woorden pas echt verwerkt zoals je ze in deze sessie hebt toegewezen aan de lijsten. En als de checkbox in aangevinkt, dan zal ook de trefwoordlijst all bewerkt worden zodat die weer alle woorden bevat die ook in de actieve trefwoordlijsten staan, inclusief de nu daaraan toegevoegde woorden. Maar als je op de annuleren knop klikt, dan ga je terug naar het hoofdscherm zonder dat er iets gedaan word met de lijsten of de woorden die je in deze sessie aan lijsten hebt toegewezen.


Resultaat van het toevoegen van woorden. Terwijl de woorden worden verdeeld zie je dat proces op je scherm. En als de checkbox Na verwerken ook alle trefwoorden van de actieve lijsten in lijst 'all'. is aangevinkt zie je dit venster boven op het hoofdscherm staan als alles klaar is.
Als er dezelfde woorden gevonden worden in meerdere trefwoordlijsten dan zul je dat hier in dit venster zien en die dubbele woorden zullen dan ook geschreven worden in een tekstbestandje dat automatisch geopend word.

To top of page. Maak 2 lijstmappen hetzelfde.


Maak 2 lijstmappen hetzelfde. Als je Photo organizer gebruikt op je desktop pc en ook vanaf een usb stick voor onderweg, dan zullen de lijsten in beide systemen meer en meer van elkaar gaan verschillen. Met deze functie kun je dat repareren zodat alle lijsten in beide systemen weer alle gebruikte woorden bevatten.
Simpelweg de 2 mappen kiezen waarin alle lijsten staan met de 2 grote knoppen en op de knop Begin met deze opdracht. klikken.
Lijstbestanden (Dit zijn alle tekstbestanden waarvan de naam begint met photo_organizer_) die maar in 1 van die 2 mappen staan worden gekopiŽerd naar de andere map. En lijstbestanden die in beide mappen staan worden met elkaar gekombineerd zodat ze allebei alle woorden bevatten die in elk van die 2 lijsten stonden.
txt bestanden die geen lijstbestanden zijn zullen met rust gelaten worden. Die worden dus niet veranderd of gekopiŽerd.

Resultaat van het synchroniseren van 2 mappen met lijsten.
Na het synchroniseren van 2 mappen ga je terug naar het hoofdscherm. Dan kun je in dit informatievenstertje ook zien wat er gebeurd is.


Go to start of page. Synchroniseer 2 mappen met instellingen en overige tekstbestanden.


Synchroniseer 2 mappen met instellingen en overige tekstbestanden. Als je Photo organizer op je desktop pc gebruikt en ook op een usb stick voor onderweg, dan zullen de instellingen en andere tekstbestanden die je maakt met beide systemen ook meer en meer van elkaar gaan verschillen. Met deze functie kun je die 2 weer gelijkschakelen.
Het vergelijkt de tekstbestanden in de 2 gegeven mappen. En zal de tekstbestanden kopiŽren naar de andere map als die slechts in een van die 2 mappen staat. Als het eenzelfde tekstbestand in beide mappen vind, dan zal het nieuwste tekstbestand gebruikt worden om de andere oudere versie te overschrijven.
Deze functie is bedoeld voor de map met voorgedefinieerde instellingen maar kan ook gebruikt worden op de taal map of elke andere map die tekstbestanden bevat.
Resultaat van het synchroniseren van  2 instellingen mappen met tekstbestanden. Na het synchroniseren van 2 mappen ga je terug naar het hoofdscherm. Dan kun je in dit informatievenstertje ook zien wat er gebeurd is.


Go to start of page. Combineer 2 csv bestanden.


Combineer 2 csv bestanden. Je kunt 2 csv bestanden die eerder door Photo organizer werden gemaakt kombineren tot een csv bestand. Elke rij in zo een csv bestand vertegenwoordigd een fotonaam en een aantal veldnamen. En alle rijen in dat csv bestand zullen toegevoegd worden aan het andere csv bestand.
Als er veldnamen in het te lezen csv bestand staan die niet in het doelbestand staan dan zullen die kolommen in dat doelbestand worden toegevoegd.
Het resultaat word dan een csv bestand waarin alle kolommen voorkomen die in de 2 te kombineren csv bestanden staan.
Als een van de 2 csv bestanden geen kolommen met velden bevat dan krijg je een waarschuwing en zal er niets veranderd worden.
Het csv bestand dat je net hebt gelezen zal na het verwerken gewist worden als je de checkbox Wis het csv bestand wat je las als de opdracht klaar is. hebt aangevinkt.

Go to start of page. Verwijder rijen uit een csv bestand.


Verwijder rijen uit een csv bestand. De eerste kolom in een csv bestand zoals die is geschreven door Photo organizer bevat de volledige namen van de foto's. Als foto's zijn verplaatst of verwijderd dan komen die namen niet meer overeen met je foto's op je pc.
Hier kun je alle regels in een csv bestand die verwijzen naar een foto die niet meer staat waar hij volgens het csv bestand zou staan verwijderen uit dat csv bestand.
Resultaat van het verwijderen van rijen uit een csv bestand. Ne het klikken op de Begin met deze opdracht. knop zie je dit resultaat venster.

Go to start of page. Exporteer velden vanuit een csv bestand.


Exporteer velden vanuit een csv bestand. De eerste rij in een csv bestand dat door Photo organizer gemaakt is bevat de veldnamen, zoals bijvoorbeeld copyright en city. Met deze functie kun je die kolommen lezen en alle gevonden velden toevoegen aan de corresponderende lijsten in je eigen systeem. Als zo een lijstbestand nog niet bestaat, dan zal hij gemaakt worden voor je.


Overige functies. kopieer foto's naar map / wis overbodige foto's vanuit csv bestand. Hernoem foto's, schrijf of verander EXIF tijd in foto's in een map of set met mappen. Haal miniaturen uit foto's, verwijder metadata uit foto's in een map of set met mappen. Zoek naar dubbele foto's in een csv bestand, een map of een set met mappen. Maak csv bestand met velden van alle foto's in een map of in een set met mappen. Schrijf velden uit een csv bestand in alle foto's vermeld in dat csv bestand. Schrijf velden vanaf het scherm in alle foto's in een map. Maak, verander of kombineer tekst en/of csvbestanden. Schrijf exif tijd als iptc tijd en/of naam van foto's als naam in foto's en/of verwissel. Schrijf relatieve mapnamen in het nu gebruikte tekstbestand met mapnamen. Gebruik informatie in de foto's om ze te selecteren voor een diashow om te kopiŽren.
Door te klikken op elk van de knoppen in deze afbeelding spring je direct naar de uitleg over die functie. Of je kunt direkt naar de startpagina gaan of terug naar de 'overige functies' op de uitlegpagina over het hoofdscherm gaan.Hans van der Hoeven
Liesbospark 28
4813 HV Breda
The Netherlands
Programma uitleg
vragenlijst
Contactformulier
Ik wil een sleutel
email:info@photoorganizer.nl
© 2010, Hans van der Hoeven
URL: www.photoorganizer.nl
© HHdesign. Webmaster: HHdesign.