home

Organiseer je foto's.

Het gemakkelijkste hulpmiddel om al je foto's te organiseren door het bepalen waar je foto's op je pc staan en door het manipuleren van de IPTC metadata en de EXIF tijd in de foto's.

English explanation.
English explanation

Photo organizer is een windows programma dat je kunt gebruiken om IPTC metadata in jpg files mee te manipuleren en om de plaats waar je je foto's bewaard op je computer te bepalen. Je kunt ook foto shows maken, gebaseerd op demetadata in je foto's. Die foto shows kun je dan laten zien met Photo viewer, Photo viewer kan nooit naar een foto schrijven, dus het is onmogelijk om iets te veranderen door het gebruik van Photo viewer, dat programma is volledig fool-proof. Deze viewer is een deel van de download en is gratis voor niet-commercieel gebruik. Het kan volledig onafhankelijk van Photo organizer gebruikt worden, dus voel je vrij om het bijvoorbeeld ook op je usb stick te zetten zodat je het altijd bij je hebt om overal je foto collectie te kunnen laten zien.

Dit is het hoofdscherm van Photo organizer. Je kunt op elk deel er van klikken, dan ga je direct naar de uitleg over dat onderdeel van het programma.
Maar als je het programma voor de eerste keer gebruikt, dan zie je eerst het instellingen scherm. Dat wordt hier uitgelegd.

main screen windowtitle. current photo. comment or caption. choose folder with photos. choose photo. jump to specific photo number. write in photo or go to next or previous photo. keywords. iptc date and time. reset checks keywords. delete fields keywords. reset checks other fields. delete other fields. other fields using a list. urgency. priority and showtime. hide or show other fields. name in photo. working directly with original photos or not. open in image editing program. rotating and cropping. other functions. select, rotate or crop photos in folder. save or load set of data. user settings. explanation. quit. log. other fields.

Window titel.

window titel.

In de bovenste regel van het venster kun je zien met welke foto je bezig bent, wanneer die foto gemaakt is, hoeveel foto's er in de map staan waarin je werkt en, alphabetisch gesorteerd op de namen van de foto's, op welke plaats in die map de foto die je op je scherm ziet staat.

Foto.

huidige foto. De foto waarmee je nu bezig bent.

Commentaar en / of caption.

comment en/of caption Dit tekstveld is voor het commentaar of voor de caption van de foto. Welke van die twee je hier gebruikt hangt af van de keuze in het gebruikersinstellingen dialoogvenster. Degene die hier niet gebruikt wordt staat dan in het overige velden deel.
Inb dit vorbeeld staat het commentaar op het hoofdscherm en de inhout van dit tekstveld is hetzelfde als wat in de foto gelezen werd. (Dat kun je zien aan de • voor de titel boven het tekstveld.)

wissel commentaar en caption Caption en commentaar worden vaak gebruikt voor min of meer hetzelfde doel. Hier kun je die 2 omwisselen. Soms helpt dat om je verzameling meer consistent te maken.

wis commentaar of caption Wis de inhoud van het veld dat nu hier gebruikt wordt, dus het commentaar of het caption veld.

kopieer vorige. Als dit veld al eerder gebruikt werd gedurende de huidige sessie, dan kun je de laatst gebruikte tekst met deze knop her-gebruiken.

Kies uit de geautomatiseerde lijst. De laatst gemaakte 75 teksten die hier gebruikt werden kun je met deze knop weer hergebruiken.

Kies uit de zelfgevulde lijst. Met deze knop ga je naar een lijst met maximaal 75 stukken tekst waar je uit kunt kiezen. Die moet je dan wel eerst gemaakt hebben.

Kies een map of een foto.

Kies een map met foto's. Via deze knop kun je een map met foto's kiezen waarmee je vervolgens kunt werken.
Kies een foto. Hier kun je een foto kiezen om mee verder te gaan.

Ga naar de volgende of vorige foto en/of schrijf naar de foto.

Schrijf en/of ga naar de vorige of volgende foto. Als je op een knop klikt waar alleen een pijltje op staat, dan ga je naar de vorige of volgende foto zonder iets te schrijven.
Maar als je op een knop klikt met de tekst schrijf + en een pijl er op dan schrijf je eerst alle velden in de foto zoals ze op het scherm staan en ga je daarna direct naar de vorige of volgende foto.
En als je op de knop klikt waar alleen de tekst schrijf op staat, dan schrijf je de velden zoals ze op het scherm staan direct in de foto zonder naar een andere foto te gaan.

Ga direct naar een willekeurige foto in de map.

Ga direct naar een willekeurige foto in de map. Door het intikken van een nummer in het tekstveld ga je direct naar die foto. Je kunt ook op de balk klikken om een andere foto in de map te selecteren.

Trefwoorden.

Trefwoorden Er zijn 20 velden voor trefwoorden beschikbaar. Elk veld heeeft (1) een kennisgevingskarakter, (2) een checkbox, (3) een terug knop, (4) een genummerde kies knop en (5) het trefwoord zelf.
Rechts van de titel van dit trefwoorden veld kan een rij met kennisgevingskarakters staan. (In dit voorbeeld ¤). Deze hebben dezelfde betekening als diegene voor elk apart trefwoord, maar hebben wel betrekking op alle trefwoorden samen.
(1). Het meest linkse item is het kennisgevingskarakter. Er zijn hier drie mogelijkheden:
• :Het trefwoord wat je ziet op het scherm is hetzelfde als het trefwoord dat in de foto gelezen werd. Als je nu naar de foto zou schrijven, dan zou dit veld onveranderd blijven.
¤ :Wat je op het scherm hebt staan is anders dan wat er in de foto gelezen werd. Dus als je nu naar de foto zou schrijven, dan zal dit veld veranderd worden in die foto.
:Als dit veld leeg is, dan is dit veld in de foto leeg en is het veld in de foto zelf ook leeg. Dus als je nu naar de foto zou schrijven, dan blijft dit veld in de foto leeg.

(2). Als de checkbox geselecteerd is, dan zal de inhoud van dit veld bewaard blijven als je naar een andere foto gaat. Als dat veld in die volgende foto leeg is, dan kun je die tekst dus direct gebruiken voor die volgende foto.
Trefwoordvelden zoals ze in de foto gelezen worden komen altijd in de trefwoordvelden met de laagste nummers terecht. Dus als je een bepaald trefwoord wilt gebruiken voor meerdere foto's dan kun je daar het beste de velden met de hogere nummers voor gebruiken want de kans dat die overschreven worden door een trefwoord die in de foto gelezen wordt is veel kleiner.

(3). Met de kleine terug knop kun je schakelen tussen de huidige inhoud, de vorige inhoud of je kunt het veld grijs maken. Als het veld grijs is dan kun je nog steeds zien wat de inhoud was maar het zal niet in de foto geschreven worden. Dit maakt het heel gemakkelijk om even een trefwoord niet-actief te maken en later weer te gaan gebruiken.

(4). Met de genummerde knoppen ga je naar de lijsten waarin je een trefwoord kunt kiezen.

(5). Het trefwoord zelf. Dit veld zal altijd gevuld worden met een trefwoord dat gelezen werd in de foto als die er zijn. Als er geen trefwoord op deze positie in de foto was, dan zal dit veld leeggemaakt worden als je van foto wisselt of de huidige inhoud van dit veld zal behouden blijven als de checkbox links van dit veld aangevinkt is.

trefwoordlijsten Iets vanuit een lijst kiezen kan een heleboel typewerk uitsparen en de kans op fouten verkleinen. Het is dan ook gemakkelijker om woorden die je eerder gebruikte weer opnieuw te gaan gebruiken. En je hele systematiek wordt er meer consistent van.
Er zijn 28 verschillende trefwoord lijsten beschikbaar. Elk van die lijsten kun je kiezen door op de knop met hun naam te klikken. In dit plaatje is de lijst planten gekozen. Dat kun je zien aan het vinkje net links van die knop. De gevulde checkbox net links vn de lijst familie is de indicatie dat dat nu de default lijst is. (Dat betekend dat je naar die lijst gaat als je op een van de trefwoord knoppen klikt op het hoofdscherm).
Je kunt elke lijst de default lijst maken door te klikken op zijn checkbox. Door te klikken op de default checkbox zelf verwijder je de default indicatie. Dan is er geen default lijst en ga je altijd naar de laatstgebruikte lijst vanuit de knoppen op het hoofdscherm.
Als je in een van de tekstvelden een nieuw trefwoord aanmaakt, dan kun je dat nieuwe trefwoord direct gebruiken door op het knopje net links van dat tekstveld te klikken of door tab --> enter te typen.


spring direct naar een specifiek deel van de lijst. Door op de knop 0 te klikken ga je direct naar het begin vn de lijst. Door op een van de alphabetisch gesorteerde knoppen te klikken ga je direct naar het deel van de lijst waarin de woorden met die letter beginnen.
Met de gele pijlen spring je vooruit of achteruit in de lijst, een pagina of direct naar het begin of einde van de lijst. Tussen die pijlen in staat een getal, wat een indicatie is waar je nu bent in de lijst.

trefwoord: zoeken en nieuwe maken. Door in dit Zoek / gebruik: tekstveld te typen maak je een nieuw trefwoord voor de lijst, als dat trefwoord niet al bestaat. Direct boven en onder worden de trefwoorden gezet die alphabetisch direct voor of na dat nieuwe trefwoord in de lijst staan. Door te klikken op een van de drie knoppen met een 1 er op kies je het woord direct rechts van die knop en ga je direct terug naar het hoofdscherm. En door het klikken op een knop met een + er op, voeg je dat trefwoord toe aan je foto, maar blijf je in dit trefwoordenscherm zodat je snel andere trefwoorden kunt toevoegen. Alle trefwoorden die je gebruikt zullen toegevoegd worden aan de lijst als ze er nog niet in staan. En ze zullen ook toegevoegd worden in de lijst all.
Deze laatste lijst all bevat alle woorden van alle lijsten en je kunt er in zien in welke lijsten die woorden staan.

Trefwoord: zoeken en kiezen. In de trefwoord lijst all kun je zoeken naar een woord, net zoals in elke andere lijst. En net rechts van de 2 trefwoorden die alphabetisch het dichtste staan van het gezochte trefwoord zie je een knop met de naam van de lijst waarin dat trefwoord staat. Met die knop kun je rechtstreeks naar die lijst gaan. Maar je kunt ook direct het woord gebruiken dat je invoerde, net zoals in elke andere lijst. Maar een nieuw ingevoerd trefwoord in dit tekstveld zal niet bewaard blijven in een van de trefwoordlijsten.

Kies een bestaand trefwoord in een lijst. In de trefwoord lijsten kun je direct nieuwe trefwoorden aanmaken door te typen in een van de tekstvelden. Door het klikken op een knop met een 1 er op, kies je het trefwoord direct rechts van die knop en ga je direct terug naar het hoofdscherm. Door het klikken op een knop met een + er op, voeg je dat trefwoord toe aan je foto en blijf je in de trefwoordenlijst zodat je direct meer trefwoorden kunt kiezen of maken. In dat geval zie je een klein venstertje over de foto heen waar je een lijstje ziet van alle trefwoorden die je tot dan toe gebruikt in je foto.

Kies een trefwoord uit de lijst 'all'. De trefwoord lijst all is een beetje speciaal. Het bevat alle woorden van alle andere lijsten. Je kunt niet direct woorden toevoegen aan deze lijst. Maar met de knoppen + en 1 kun je wel direct trefwoorden kiezen of je kunt naar een trefwoordlijst springen door op een van de knoppen te klikken waarop de naam van een trefwoord lijst staat.

Kies een naam voor een trefwoord lijst. Met de verander lijst namen knop kun je de namen van de lijsten kiezen en de volgorde van de trefwoordlijsten veranderen. De namen van de 27 lijsten die je kunt veranderen zijn weer op knoppen te zien. De naam van de lijst all kan niet veranderd worden.
Door te klikken op een van de 27 knoppen verschijnt er een lijstje waarin je een van de bestaande trefwoordlijsten kunt kiezen of waarin je een nieuwe naam voor die trefwoordlijst kunt maken.
Als je hier een naam kiest van een al gebruikte lijst, dan krijg je de keus of je de inhoud van de lijst die je wilt gaan vervangen wit toevoegen aan de lijst die je net hebt gekozen (De lijst die je gaat vervangen zal dan zelf leeg zijn) of je kunt de plaats van die 2 lijsten in je systeem omwisselen.

Andere velden die een lijst gebruiken.

andere velden die een lijst gebruiken. Ook de woorden in deze lijsten hebben elk 5 elementen, net zoals in de trefwoordlijsten (Klik hier voor de uitleg daarover). Maar in deze lijsten kunnen de velden iets langer zijn dan de trefwoorden.

Een map kiezen. Alleen de laatste lijst map is een beetje anders. Dit veld kan veel langer zijn en in de folder of map lijst heb je een extra kolom met knoppen nieuwe submap. Door op deze knop te klikken kun je een nieuwe sub map toevoegen aan het relatieve pad. Dat relatieve pad wordt dan in het tekstveld bovenin het venster geplaatsts en daar kun je dan de naam van de nieuwe submap intypen. Vervolgens selecteer je die nieuwe map met de knop direct links van dat tekstveld.

Wissel checks, Wis velden.

Wissel checks. Er zijn er 2 van deze knoppen. Diegenen die direct onder de trefwoordvelden staan werken alleen voor die trefwoorden. De andere 2 werken op de 9 andere velden direct boven die knoppen en de checkboxes van IPTC tijd, urgency (belang), priority (prioriteit) en showtime. (In het instellingenvenster kun je kiezen of op deze knoppen de Engelstalige veldnamen worden gebruikt of de Nederlandstalige namen).
Als een of meer van de checkboxes die bediend worden door de knop Wissel checks is aangevinkt, dan zullen alle checkboxes worden uitgezet door op deze knop te klikken. Zo niet, dan worden alle checkboxes aangevinkt door deze knop.

wis velden. Deze knop staat ook 2 keer op je scherm. Degene direct onder de trefwoorden werkt alleen op de trefwoord velden. Degenen onder de andere lijsten werkt alleen voor de 9 velden boven die knop.
Door op deze knop te klikken wis je alle door die knop bediende velden. De tekst op die knop veranderd dan in Reset velden. Als er undo informatie voor een veld beschikbaar is, dan wordt die informatie teruggezet. Als die niet beschikbaar is, dan wordt de laatst bekende informatie voor dat veld gebruikt.

Lees iptc datum.

iptc datum en tijd. Een digitale camera schrijft normaliter de datum en tijd waarop een foto werd gemaakt in de EXIF metadata. Hier kun je zien welke IPTC tijd gelezen werd in de foto. (In dit voorbeeld is dat 2005:07:24 17:00:16.) Als er geen IPTC tijd in de foto staat, dan blijft dit veld leeg.
De EXIF tijd die in de foto gelezen werd staat altijd in de bovenste regel van het hoofdvenster. Met de drie radioknopjes kun je kiezen welke tijd je kiest als de IPTC tijd in je foto. Je kunt kiezen uit de EXIF datum en tijd, de IPTC datum en tijd of dit. Deze laatste keuze gebruikt de datum en tijd zoals die in het tekstveld direct onder die keuzeknopjes staat.
Dus als je geen IPTC tijd wilt gebruiken, kies dan dit en maak het tekstveld leeg. En als je dezelfde bestaande EXIF tijd wilt gebruiken voor meerdere foto's, klik dan op EXIF (De EXIF tijd van de foto op je scherm wordt dan direct in het tekstveld geschreven) en klik dan direct weer op dit zonder dat tekstveld te veranderen. Zorg dan ook dat de checkbox aangevinkt is. De tijd in het tekstveld blijft dan behouden voor de volgende foto's en ook in die volgende foto's geschreven, als je daar in gaat schrijven.
Als je een datum en/of tijd in het tekstveld intypt, dan kun je een . gebruiken in plaats van de :. De tekst achter de eerste spatie na een . of : in het tekstveld zal altijd gezien worden als de tijd.
Je kunt ook de . of : overslaan en alleen maar de cijfers en de spatie intypen. Photo organizer zal dan zelf de : invoegen.
Met de kleine knop kun je het tekstveld wissen of teruggaan naar de vorige inhoud van dat veld.
Met de checkbox kun je de inhoud van het tekstveld behouden als je naar de volgende of vorige foto gaat. Maar dit werkt alleen maar als je de keuzeknop dit gekozen hebt. In alle andere gevallen zal dit tekstveld gevuld worden met de waarde zoals hij in de foto gelezen word. Als dit tekstveld niet leeg is, dan wordt die inhoud altijd in de foto geschreven als je naar een foto schrijft.

Urgency.

urgency. De urgency (of belang) van een foto is een nummer van 1 tot 10 dat direct gekozen kan worden door op een van de 10 radioknopjes te klikken. De urgency zoals hij gelezen is in de foto is te zien als een klein streepje onder die radioknopjes.
Met de gebruik gelezen checkbox kies je altijd de waarde voor urgency zoals hij in de foto gelezen werd. Als je deze optie kiest, dan zal de andere checkbox, net links van de knop wis, grijs zijn omdat die checkbox op dat moment niet geselecteerd kan worden.
Als je de checkbox net links van de knop wis aanvinkt, dan zal de waarde voor urgency bewaard blijven als je naar een andere foto gaat. Als geen van beide checkboxes aangevinkt is dan zal de urgency niet gebruikt worden al je naar een andere foto gaat.
Je kunt altijd een urgency voor een individuele foto instellen door op een van de radioknopjes te klikken. Het al of niet aangevinkt zijn van een van de checkboxen is daarvoor niet van belang.
Door op de wis knop te klikken, wis je de keuze van de radioknopjes. Geen enkele van de radioknopjes is dan geselecteerd en er zal geen urgency in de foto geschreven worden.
Het notificatie karakter (in dit voorbeeld ¤) werkt hetzelfde als bij de velden die een lijst gebruiken. Dus in dit voorbeeld is 4 gekozen als de urgency en het is anders dan de urgency zoals die gelezen werd in de foto, want dat is 8.

Priority en showtime.

priority en showtime. Priority en showtime kan beide een nummer zijn tussen 1 en 255. Beiden zijn ook specifiek bedoeld voor Photo viewer. Een nummer kiezen werkt hetzelfde als bij alle velden die een lijst gebruiken, maar je kunt ook direct een nummer in het tekstveld typen.
Priority is een nummer dat aangeeft hoe belangrijk de foto is. Hoe hoger het nummer, hoe belangrijker de foto.
Showtime is een relatief nummer die aangeeft hoe lang een foto op het scherm moet staan tijdens een foto show met Photo viewer. 255 is erg lang, 0 is erg kort. Hoe lang lang en kort is bepaal je in Photo viewer zelf.
Een klein voorbeeld:
Je kunt aan Photo viewer de opdracht geven om alle foto's te laten zien die het trefwoord gebouw bevatten en een prioriteit heeft, hoger dan 189. In Photo viewer zelf kun je het zo instellen dat een foto met een showtime van 1 dan 2 seconden op het scherm staat en als hij een showtime van 255 heeft zal hij 90 seconden op het scherm staan. Showtimes tussen deze extremen worden proportioneel berekend.

Verberg andere velden of verberg ze niet.

Verberg andere velden of verberg ze niet. Alle gestandaardiseerde IPTC velden die niet op het hoofdscherm staan kun je ook gebruiken door op de knop ook overige velden te klikken. De tekst op die knop zal dan veranderen in verberg die velden. Als je die velden laat zien, dan wordt het programmascherm groter gemaakt en die overige velden onderaan toegevoegd.
Links van deze knop staat een notificatie karakter. Die werkt hetzelfde als die bij de trefwoorden en de andere velden die een lijst gebruiken. Dit karakter heeft betrekking op alle overige velden tegelijk. Dit werkt onafhankelijk van of die velden wel of niet op het scherm getoond worden.
In dit voorbeeld de geeft aan dat er informatie in 1 of meer van die andere velden staat en dat de informatie in de foto van die velden niet veranderd zal worden als er nu naar de foto geschreven zou worden.

wis overige velden. Door het selecteren van de wis overige velden checkbox wis je alle informatie in de andere velden in de foto als je er in zou schrijven. Als er informatie in 1 of meer van die velden staat, dan zal dus de informatie in de foto dus veranderen. Dat kun je dan zien aan het ¤ notificatie karakter.

Naam in foto.

naam in foto. Elke foto heeft een bestandsnaam. Hier heb je de mogelijkheid om die bestandsnaam in de foto zelf te bewaren (Zonder de extensie). Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de oorspronkelijke bestandsnaam nog te hebben nadat de foto een andere naam werd gegeven.
Met de radioknopjes kies je wat je wilt gebbruiken: foto De volledige bestandsnaam met pad (eerste radioknopje) of de korte bestandsnaam (tweede radioknopje) als de naam, iptc voor de naam zoals hij al in de foto geschreven is of dit om de tekst die in het tekstveld geschreven staat als naam voor in de foto te gebruiken. Met de knop < kun je de inhoud van dat tekstveld wissen.
Direct boven het tekstveld zie je de naam van de foto zoals hij in de foto gelezen werd. (In dit voorbeeld 00015598).
De tekst in het invoerveld zal de naam zijn zoals hij in de foto geschreven zal worden. In dit voorbeelde de volledige bestandsnaam (altijd zonder extensie) D:\foto's\2012-09-22 Floriade\00015598).
Het ¤ notificatie karakter, zoals altijd, is een indicatie dat datgene dat in de foto geschreven zal gaan worden anders is dan datgene wat al in de foto staat.
De checkbox onder de tekst gebruik is grijs in dit voorbeeld. Die checkbox kun je alleen gebruiken als je de radioknop dit geselecteerd hebt. In dat geval zal de inhoud van het tekstinvoerveld behouden blijven als je naar een andere foto gaat.

Werk direct met de originele foto's of maak kopies.

Werk direct met de originele foto's of maak kopies. De grootste knop op je scherm. De tekst op die knop vertelt je of je direct met de originele foto's werkt of dat je kopies van de foto's maakt.
Deze tekst hangt af van de keuze die je maakt in het dialoogvenster dat wordt geopend als je op die grote knop klikt:

Kies om direct met de originele foto's te werken of niet.

Direct met de originele foto's werken. De eerste keus. Alle veranderingen die je maakt zullen direct in de foto's geschreven worden waar je mee werkt.

Maak kopies van je foto's Als je deze optie kiest, dan zullen er kopies gemaakt worden van je foto's in dezelfde map als waar je foto's nu in staan. De tekst zoals hij in het tekstveldje staat zal toegevoegd worden aan de naam van de kopie. Alle velden zoals ze op je scherm staan zullen in de kopie geschreven worden. De originele foto blijft dan onveranderd.

Maak kopies in de map: Met deze optie maak je kopies van je foto's in de map zoals die op de grote knop staat. Je kunt op die knop klikken om een andere map te kunnen kiezen of maken. Alle velden zoals ze op je scherm staan zullen in de kopie geschreven worden. Deze kopie zal dezelfde naam hebben als de originele foto. De originele foto blijft dan onveranderd.

Maak kopies in de aangegeven submap. Deze optie maakt een kopie, beginnend vanaf de map zoals op de onderstaande knop staat, in de relatieve map zoals je aangegeven hebt in het veld folder.
Voorbeeld: Als je hier de map F:\foto's als de begin map hebt gekozen en je kiest vakanties\2006 Frankrijk in het folder veld dan zal er een kopie geschreven worden in de map F:\foto's\vakanties\2006 Frankrijk. Als die map nog niet bestaat, dan zal hij gemakt worden. Deze kopie zal dezelfde naam krijgen als de originele foto.

overschrijf foto of niet? Als je een kopie maakt en er staat al een foto in de doelmap met die naam, dan kun je die foto overschrijven of je kunt een serienummer toevoegen in de naam van de kopie van de foto die je wilt gaan maken. Met de radioknopjes hier kies je voor enn van die twee mogelijkheden.
Nadat je een kopie hebt geschreven kun je de originele foto laten wissen door deze checkbox aan te vinken.
Met de knop Gebruik deze instellingen ga je terug naar het hoofdscherm. Op de grote knop daar kun je dan zien welke keuzes je hebt gemaakt in dit dialoogvenster.

Open de foto in je favoriete fotobewerkingsprogramma.

open with .. Als je in een map bezig bent met Photo organizer dan wil je soms iets doen met een foto wat niet mogelijk is met Photo organizer zelf, zoals kleuren veranderen of het contrast aanpassen. Dat is nu mogelijk gemaakt door deze 2 knoppen elk te 'verbinden' met een ander programma. In dit voorbeeld wordt met de bovenste knop de foto geopend in Photo viewer. De andere knop is nog niet 'verbonden' met een ander programma. Door op de knop te klikken krijg je een dialoogbox waarin je het programma waarmee je een verbinding wilt maken via deze knop kunt opzoeken en aanklikken. Je kunt het programma die verbonden is met deze knoppen altijd weer veranderen in het gebruiksinstellingen dialoogvenster.

Een foto draaien en/of knippen.

Een foto draaien en/of knippen. Met de drie knoppen met een blauwe pijl kun je je foto draaien zoals met de pijl is aangegeven. Dit draaien is verliesloos, als dat technisch mogelijk is. Soms kan een smalle rand aan de onderkant of rechterkant niet verliesloos meegedraaid worden. Die rand wordt dan verwijderd.
Met de lichtblauwe knop met een rood rechthoekje kun je een deel uit de foto knippen. Dit deel zal de originele foto overschrijven. Dit knippen kan op drie verschillende manieren.
Vrij knippen (de meest linkse radioknop) Met deze methode kun je een willekeurig rechthoek uit de foto knippen.
Vaste maat knippen. Met deze optie knip je een deel met een vaste maat uit je foto. De grootte van het deel dat je uit je foto zult knippen bepaal je met de twee tekstveldjes.
Vaste verhouding knippen Met deze methode kun je een deel uit je foto knippen met de verhouding zoals hij in de twee tekstveldjes is gekozen.
Het Vrij knippen of Vaste verhouding knippen doe je door eerst een hoek van het te knippen deel van de foto te selecteren met een linksklik en vervolgens met een tweede linksklik de tegenovergestelde hoek. Het Vaste maat knippen doe je door het rechthoek op de juiste plaats in de foto te zetten en door eenmaal links te klikken. Als je tijdens het knippen rechtsklikt, dan wordt de knip functie afgebroken.
Met de terug knop worden alle knip en draai acties die je op de huidige foto hebt uitgevoerd volledig ongedaan gemaakt.
Opmerking: Als je foto's wilt knippen om nieuwe kleinere foto's te maken en de originele foto wilt behouden dan kun je dat doen met de functie Draai / wis / knip foto's in map.

Overige functies.

Other functions. Na het klikken op deze knop krijg je een dialoogvenster met knoppen te zien waarmee je naar diverse andere functies kunt gaan.


Overige functies dialoog venster. kopieer foto's naar map / wis overbodige foto's vanuit csv bestand. Hernoem foto's, schrijf of verander EXIF tijd in foto's in een map of set met mappen. Haal miniaturen uit foto's, verwijder metadata uit foto's in een map of set met mappen. Zoek naar dubbele foto's in een csv bestand, een map of een set met mappen. Maak csv bestand met velden van alle foto's in een map of in een set met mappen. Schrijf velden uit een csv bestand in alle foto's vermeld in dat csv bestand. Schrijf velden vanaf het scherm in alle foto's in een map. Maak, verander of kombineer tekst en/of csvbestanden. Schrijf exif tijd als iptc tijd en/of naam van foto's als naam in foto's en/of verwissel. Schrijf relatieve mapnamen in het nu gebruikte tekstbestand met mapnamen. Gebruik informatie in de foto's om ze te selecteren voor een diashow om te kopiŽren. Het overige functies dialoogvenster is alleen een verzameling knoppen waarmee je de overige functies kunt activeren. De tekst op de knoppen maakt duidelijk wat je er mee kunt. Door op een van de knoppen te klikken in de afbeelding van dit dialoogvenster ga je direct naar de uitleg over die functie.Kies csv bestand als diashow. Met deze knop kun je een csv bestand kiezen die eerder door Photo organizer moet zijn gemaakt waarin en verzameling foto's staan die je vervolgens met Photo viewer als een soort diashow kunt afspelen.

Kies een map als diashow. Hier kun je een map met foto's kiezen die dan met Photo viewer als een diashow zqal worden getoond.

Terug naar hoofdscherm. Met deze knop sluit je het overige functies dialoogvenster.

Draai, wis of knip foto's in een map.

Draai, wis of knip foto's in een map. Hiermee kun je door een map met foto's stappen en alle foto's markeren die je wilt wissen of verplaatsen naar een andere map. Gedurende dat proces kun je ook foto's draaien en knippen. Nadat je dat gedaan hebt kun je ook alle foto's hernoemen. Voor dat hernoemen kun je ook de EXIF tijd in de foto's veranderen of er een EXIF tijd in schrijven als die er nog niet in staat.

Begin met wissen, draaien en/of knippen van foto's in een map. Dit dialoogvenster verschijnt als je op de Draai / wis / knip foto's in map knop klikt. Je moet dan eerst de map kiezen waarin je wilt gaan werken. Door op de knop Verwijder, draai en/of knip foto's uit de gekozen map. te klikken begin je in die map. Tijdens dat proces kun je het toetsenbord gebruiken zoals dat in dit dialoogvenster is beschreven. Als de checkbox Laat functie van toetsen zien in het volgende venster. aangevinkt is, dan krijg je dan ook een klein venster te zien waarin de toetsenbordbediening is uitgelegd.
Deze functie is zo gemaakt omdat het een logische eerste keus is om een nieuwe map met foto's zoals ze direct vanaf een camera op de computer zijn gezet mee te bewerken. Je stapt door de map heen. Met het vergrootglas kun je inzoomen op specifieke delen van de foto's om ze beter te kunnen beoordelen. En als je naar de volgende of vorige foto gaat, dan blijft het vergrootglas staan op dezelfde plek van die andere foto. Dan kun je dus die details direct met elkaar vergelijken. Dit kan heel handig zijn om te zien wat de beste van 2 of meer van bijna dezelfde foto's is.
Met de Delete knop kun je een foto markeren als zal gewist worden. Dit is dan aangegeven door de rode rechthoek om het vergrootglas heen of, als je het vergrootglas niet gebruikt, door het rode kruis. Door een tweede keer op de Delete toets te drukken maak je dit weer ongedaan.
Op de bovenrand van het vergrootglas zie je een nummer, de vergroting. 1x betekent dat je dat deel van de foto in de echte pixelmaat ziet. 4x betekent dat een enkele pixel in de originele foto 4 x 4 pixels op het scherm beslaat.

ga naar de volgende foto en/of sla gemarkeerde foto's over. Met de bovenste checkbox kies je wat het programma doet op het moment dat je een foto markeert als zal gewist worden en met de tweede checkbox bepaal je wat Photo organizer doet als hij een foto tegenkomt in de map met de markering zal gewist worden. Als je deze instellingen wilt wijzigen tijdens het doorlopen van een map, dan verlaat je deze functie (door op End, Enter of Esc te drukken of door op het kruisje rechtsboven in je scherm te klikken, deze instelling vervolgens te wijzigen in het dialoogvenster dat je dan ziet en vervolgens op de terug naar foto's selecteren. knop te klikken. Dit werkt overigens alleen maar als er al 1 of meer foto's in de map gemarkeerd zijn als zal gewist worden want anders ga je direct terug naar het hoofdscherm.

dialoogvenster tijdens het selecteren van foto's in een map. Tijdens het stappen door een map met foto's zie je ook dit kleine dialoogvenster. Daarin staat de naam van de foto, hoeveel foto's er in de map staan, hoeveel daarvan gemarkeerd zijn als zal gewist worden, hoe groot de foto is en hoe groot de foto op het scherm is.
Je kunt direct naar een willekeurige foto gaan door het nummer van die foto in het tekstvak te typen en op de knop Ga direct naar foto: te klikken.
Met de drie knoppen met pijlen kun je een foto draaien zoals met de pijl is aangegeven. Met de lichtblauwe knop met een rood rechthoekje kun je een foto knippen. Dit knippen kan op drie verschillende manieren. Vrij knippen, vaste maat knippen of knippen in een specifieke verhouding.
Draaien wordt altijd direct met de originele foto gedaan. Bij knippen heb je de keus om de originele foto te overschrijven, een nieuwe kleinere foto in dezelfde map te maken met een serienummer toegevoegd in de naam of een nieuwe kleinere foto te maken in de map zoals je die in het dialoogvenster dat je zag vlak voordat je met deze functie begon hebt gekozen.
Als je een foto overschrijft, dan zie je het resultaat direct beeldvullend in je venster. Als je een nieuwe kleinere foto maakt, dan krijg je die foto in een groen kader met witte bolletjes te zien.
Met de terug knop kun je alle draai en of knip bewerkingen die je met de originele foto gedaan hebt volledig ongedaan maken.

Na het selecteren van foto's in een map. Nadat je op End, Enter of Esc gedrukt hebt of op het kruisje in de rechterbovenhoek van je venster geklikt hebt krijf je dit dialoogvenster, maar alleen als je 1 of meer foto's hebt gemarkeerd als zal gewist worden want anders ga je direct terug naar het hoofdvenster.
Hier kun je kiezen wat je gaat doen met alle foto's die gemarkeerd zijn als zal gewist worden. Je kunt kiezen uit de vier mogelijkheden zoals aangegeven met de radioknopjes. Je keuze wordt op de grote knop gezet na de tekst Bevestig :. Door te klikken op die knop wordt de keuze die je maakte met de radioknopjes direct uitgevoerd. Je kunt echter ook verdergaan met het selecteren van foto's in de map door te klikken op de knop terug naar foto's selecteren..

Kies om foto's te hernoemen of niet. Als deze checkbox niet is aangevinkt ga je direct terug naar het hoofdscherm na het klikken op de Bevestig: ... knop. Als hij is aangevinkt, (of als je gekozen hebt voor de Hernoem en of verschuif tijd in foto's in een map (of set met mappen). knop in de overige functies. dan ga je naar de functie zoals hij is uitgelegd op deze pagina.

Bewaar of gebruik een set met gegevens.

Bewaar of gebruik een set met gegevens. Door te klikken op deze knop open je het volgende dialoogvenster:

Kies, bewaar of wis een voorgedefinieerde set met gegevens. In dit dialoggvenster heb je drie keuzes:
1. Bewaar de set met gegevens zoals je hem nu ziet op je scherm als een voorgedefinieerde set met gegevens. Geef daarvoor een naam aan de set in het tekstveld en bevestig met Tab --> Enter of door te klikken op de ok knop net rechts van dat tekstvak.
2. Een set met gevens gaan gebruiken doe je door die set te kiezen uit de keuzelijst in de middelste regel van de drie en vervolgens die keuze te bevestigen met Tab --> Enter of door op de middelste ok knop te klikken. Hierdoor zal de set met gevens op het scherm geschreven worden en kun je hem direct gaan gebruiken voor je foto's.
3. Met het lijstje in de derde regel kun je een set met gegevens kiezen die je vervolgens met dderde ok knop kunt wissen.

Gebruikersinstellingen.

Gebruikersinstellingen introductie scherm. Als je Photo organizer de eerste keer gaat gebruiken, kan het zijn initialisatiebestand niet vinden. (Dat is het tekstbestand waarin Photo organizer alle gegevens bewaard om volgende sessies naadloos te laten aansluiten op de voorgaande sessie.) Daarom begint het programma met dit introductiescherm, direct bovenop het instellingenscherm geplaatst.
Het is in het Engels want Photo organizer weet op dat moment nog niet welke taal de gebruiker wil. Je kunt de taal wel gemakkelijk aanpassen door hem te kiezen in de uitvallijst Language for / taal voor : Photo organizer. Als je daar de Nederlandse taal kiest krijg je het volgende introductiescherm:
Gebruikersinstellingen introductie scherm in het Nederlands. In het introductiescherm staan wat tips die logisch zijn om op dat moment te doen.

gebruikersinstellingen. Door te klikken op deze knop open je het volgende dialoogvenster:

gebruikersinstellingen dialoogvenster.
Het gebruikersinstellingen dialoogvenster is het venster dat ook automatisch geopend wordt als je het programma voor de eertse keer opstart. Hier kun je diverse basis instellingen kiezen.
Photo organizer kan niet zelf controleren of er al of niet een nieuwere versie beschikbaar is. Maar je kunt dat wel gemakkelijk zelf controleren door het versienummer dat je hier op het scherm ziet staan (in dit voorbeeld 1.000) te vergelijken met het versienummer van de nieuwste versie die op de hoofdpagina van de site vermeld staat. En die pagina van de site kun je direct zien als je op de knop www.photoorganizer.nl rechtsboven in dit scherm klikt.

internet knoppen. In de rechterbovenhoek zie je een blokje met 5 knoppen die direct doorverwijzen naar de pagina's op de website zoals ze op de knop beschreven staan.
De bovenste knop verwijst naar de hoofdpagina van de site. Daar kun je direct zien wat de nieuwste versie is en eventueel andere nieuwtjes.
De tweede knop verwijst naar de volledige uitleg van Photo organizer op het web. Daarmee ga je direct naar de pagina die je nu leest.
De derde knop brengt je acuut naar de pagina waar de meestgestelde vragen met hun antwoorden op staan.
De vierde knop opent een contactformulier waarmee je een vraag kunt stellen of een opmerking kunt sturen.
En de laatste knop wijst naar een pagina waarop uitgelegd is hoe je een sleutel voor de volledige versie van het programma kunt verkrijgen.

Vul hier je sleutel in. Dit tekstveld is bedoeld om je persoonlijke sleutel in te kunnen typen. De proef versie bevat alle functionaliteit die de betaalde versie heeft. Maar met een geldige sleutel is het programma niet meer beperkt tot maximaal 30 foto's per folder. Dus door te spelen met de proefversie kun je goed bepalen of het je 15 euro waard is om ook (veel) meer foto's in een map tegelijk te kunnen bewerken dan dat je kunt met de proefversie.

Gebruikersmap op USB stick. Photo organizer heeft een map nodig waarin het alle trefwoordlijsten en andere gegevens kan bewaren. Het programma kiest een map, in dit geval F:\ omdat het programma werd opgestart vanaf een USB stick met schijfletter F:\. Maar als je het programma vanaf een interne harddisk gebruikt, dan zal het automatisch je eigen gebruikersmap kiezen. Je kunt de automatisch gekozen map gaan gebruiken of een willekeurige beschrijfbare map kiezen die je maar wilt door op deze knop te klikken.

Kopieer het programma en de bijbehorende programma's naar een verwijderbaar geheugen. Als je een extern geheugen zoals een USB stick aansluit op je pc, dan ziet Photo organizer dat en activeert dan deze knop. Door op deze knop te klikken kun je dat extern geheugen of een map daarop kiezen. Vervolgens zal Photo organizer dan zichzelf en alle bijbehorende bestanden naar die map kopieren. Dat maakt het heel gemakkelijk om Photo organizer met je mee te nemen zodat je er altijd en overal mee kunt werken.
Maar als je die 2 versies van Photo organizer gaat gebruiken, dan zullen de woordenlijsten die elke versie gebruikt meer en meer van elkaar gaan verschillen. Dit kun je echter heel simpel repareren door het extern geheugen weer op je pc aan te sluiten en op het hoofdscherm te kiezen voor overige functies en vervolgens voor Maak, verander of kombineer tekst en/of csv bestanden.. Kies daar dan voor de optie Maak 2 lijstmappen hetzelfde. Kies dan de 2 mappen die gesynchroniseerd moeten worden.

Kombineer inhoud van 2 velden. De infomatie die Photo organizer kan manipuleren wordt gelezen en geschreven in de foto's in het commentaar en in de IPTC tabel. Normaliter is er maar 1 commentaar en 1 IPTC tabel in de foto of ze bestaan nog niet. Maar sommige programma's schrijven simpelweg een nieuwe tabel in de foto zonder de bestaande tabel te gebruiken, dus het kan gebeuren dat er meer dan 1 tabel of commentaar in de foto staat.
Photo organizer zal altijd alle gegevens vinden en ze samenvoegen tot 1 tabel of 1 commentaar. In dit tekstveld kun je aangeven wat je wilt gebruiken als stukje tekst tussen die verschillende gecombineerde gegevens.

Gebruik commentaar of caption op het hoofdscherm. Commentaar (Comment) of caption zijn beide tekstvelden die bedoeld zijn als een algemene beschrijving van de foto. Soms wordt de ene en soms de andere gebruikt. Hier kun je instellen welke van de 2 je op het hoofdscherm wilt gebruiken. De ander wordt dan bij de overige velden gezet.

open foto met een ander programma. Hier kun je kiezen welke andere programma's je wilt koppelen aan de 2 Laad deze foto met ... knoppen op het hoofdscherm. In dit voorbeeld is de eerste knop gekoppeld aan Photo viewer, de default keuze voor die knop. De tweede knop is gekoppeld aan irfanview, wat ook een erg handig programma is om met foto's te kunnen werken. Kijk amaar eens op www.irfanview.com voor meer info over dat programma.

logbestand voor foutmeldingen en waarschuwingen. Alle waarschuwingen en fouten die gemaakt worden tijdens het werken met Photo organizer worden opgeschreven in een logbestand. Hier kun je de naam voor dat logbestand opgeven. Dat bestand zal bewaard worden in de map die je hebt opgegeven als de map waarin je de tekstbestanden wilt bewaren.
Met de knoppen kun je dat logbestand openen of wissen.

Kies de taal voor het programma. Hier kun je kiezen welke taal je wilt gebruiken in alle schermen van Photo organizer. Engels (=English) en Nederlands zitten beiden in het programma zelf en zijn dus altijd beschikbaar. Maar Photo organizer kijkt ook altijd in de languages map die Photo organizer zelf gemaakt heeft in de map met gebruikersgegevens en beschouwt alle daar geplaatste tekstbestanden als taalbestanden voor de gebruikersinterface. En vervolgens kun je die hier kiezen om te gebruiken in je venster.
Als je alle tekst in dit programma zou willen vertalen en die vertaling ter beschikking wilt stellen aan alle gebruikers van dit programma, stuur dan een email of vul het Contactformulier in met je voorstel. Dan kan ik je een lijst met alle tekst toesturen en een simpele handleiding hoe zo een tekstbestand samengesteld moet worden.
Door de checkbox use english fieldnames aan te vinken blijf je de Engelse veldnamen gebruiken voor je tekstbestanden en namen op het scherm, onafhankelijk van welke taal je verder gebruikt in Photo organizer.

Terug naar de oorspronkelijke instellingen. Door op deze knop te klikken ga je terug naar de instellingen zoals Photo organizer zelf voorstelde bij de eerste keer dat het programma werd gebruikt.

Gebruik deze instellingen. Met deze knop bewaar je de gegevens zoals ze ingevuld zijn en ga je terug naar het hoofdscherm.

annuleren. Hiermee ga je terug naar het hoofdscherm zonder iets te veranderen aan de instellingen zoals ze waren toen je naar dit instellingenvenser ging.

Stop programma. Door hierop te klikken stopt het programma volledig zonder de (nieuwe) instellingen te bewaren.

Uitleg.

Uitleg. Een korte uitleg over het programma is in het programma zelf beschikbaar. Die uitleg kun je op je scherm krijgen door op deze knop te klikken. Die uitleg zal ook een knop bevatten waarmee je naar de volledige uitleg die je nu leest op het internet kunt gaan.

stop.

Quit program. Hiermee sluit je het programma. (Je kunt het programma ook sluiten door op het kruisje rechtsboven in het venster te klikken). Alle instellingen zullen bewaard worden zodat je een volgende keer direct kunt doorgaan met dezelfde instellingen.

Open log bestand. Als er fouten gevonden werden of als Photo organizer een waarschuwing geeft, dan krijg je die op je scherm te zien of ze worden in dit log bestand geschreven.
Met deze knop kun je dat logbestand openen in je favoriete programma voor txt bestanden.
Als deze knop grijs is, dan zijn er gedurende de huidige sessie geen nieuwe meldingen in het logbestand geschreven. Je kunt het logbestand dan niet direct hier openen, maar wel in het gebruikersinstellingen venster.

Overige velden.

overige velden.
De overige velden. Deze 9 velden zijn wel een deel van de gestandaardiseerde IPTC velden maar ze zijn voor het beheren en organiseren van een persoonlijke collectie met foto's niet zo belangrijk.
Deze velden zijn allen eenvoudige tekstvelden waarin je kunt schrijven wat je maar wilt. Als je ze niet wilt gebruiken dan kun op de knop verberg die velden klikken zoals hier is uitgelegd.


Hans van der Hoeven
Liesbospark 28
4813 HV Breda
The Netherlands
Programma uitleg
Veelgestelde vragen
Startpagina
Contactformulier
Ik wil een sleutel.
mail:info@photoorganizer.nl
© 2015, Hans van der Hoeven
URL: www.photoorganizer.nl
© HHdesign. Webmaster: HHdesign.