startpagina

Photo organizer.

Schrijf of verschuif EXIF tijd in een of meer foto's in een map of set met mappen.
Hernoem alle foto's in een map of set met mappen.

Explanation in English
Explanation in English
rename phots and/or manipulate time. Dit venster laat je 7 miniatuurfoto's zien, gesorteerd op bestandsnaam of op EXIF tijd. Als er geen EXIF tijd in de foto staat, dan zal 0000:00:00 00:00:00 op het scherm geschreven worden.
Met de zwarte knoppen met gele pijltjes kun je naar de volgende foto, de volgende 6 foto's, de laatste 7 foto's, de vorige foto, de vorige 6 foto's of de 7 eerste foto's in de serie. En met de schuifbalk kun je vrijelijk door de hele serie met foto's springen. In de titel van het venster kun je altijd zien waar je bent in de serie met foto's.

Sorteer op exif tijd or bestandsnaam. Je kunt de foto's op 2 verschillende manieren sorteren: op bestandsnaam of op EXIF tijd. Alleen wanneer je op EXIF tijd sorteert zul je in rode tekst zien hoeveel tijd er zit tussen de EXIF tijd van 2 opeenvolgende foto's.

Manipuleer de EXIF tijd. Je kunt de EXIF tijd verschuiven in 1, sommige of alle foto's in de serie met foto's waarin je werkt. Om de tijd te verschuiven vul je in hoeveel dagen, uren, minuten en seconden je de tijd wilt verschuiven en of je achteruit of vooruit wilt gaan in de tijd.
Om een EXIF tijd in de foto's te schrijven vul je een tijd in als jjjj:mm:dd en uu:mm:ss in de 2 daarvoor bestemde tekstvakjes. Je kunt ook een al bestaande tijd uit een van de foto's op je scherm gebruiken door de checkbox Kopieer tijd. aan te vinken en daarna op de foto te klikken wiens tijd je wilt gebruiken. Die wordt dan automatisch in die 6 tekstvakjes ingevuld. Die kun je dan direct gebruiken of eerst even iets aanpassen als je dat zou willen.
Met de volgende 6 keuzeknopjes bepaal je in welke foto's je de tijd gaat schrijven of verschuiven:
Optie 1: Schrijf de tijd in alle foto's waarin nu nog geen EXIF tijd staat. Deze optie is niet beschikbaar als je tijd wilt verschuiven.
Optie 2: In alle foto's in deze map of set met mappen.
Optie 3: Alleen in deze foto. In het tekstvak kun je de naam van de foto invullen wiens tijd je wilt veranderen. De gemakkelijkste manier om dat te doen is om een foto die je op het scherm ziet staan aan te klikken. Diens naam komt dan vanzelf in dit tekstvakje.
Optie 4: In alle foto's met een specifiek stukje tekst in zijn naam. Je kunt dan ook opgeven (door de checkbox aan te vinken) op welke positie in de naam dat stukje tekst moet beginnen om de foto in aanmerking te laten komen voor het veranderen van de tijd. Bijvoorbeeld, als je dscn invult als tekst, je vinkt de checkbox aan en je geeft de waarde 1 als de startpositie, de tijd in dscn2345.jpg zal dan wel veranderen, maar de tijd in pdscn34.jpg zal dan niet veranderen.
Optie 5: In alle foto's met een nummer in zijn naam, hoger dan. De EXIF tijd in alle foto's waarin een nummer in de naam staat dat hoger is dan het getal dat je in het tekstveldje invult zal veranderd worden.
Optie 6: In alle foto's met een nummer in zijn naam, lager dan. DE EXIF tijd in alle foto's met een nummer in zijn naam, lager dan het getal in het bijbehorende tekstveldje zal veranderd worden.

Door te klikken op de knop Verschuif nu exif tijd in de geselecteerde foto's of Schrijf nu exif tijd in de geselecteerde foto's (de tekst op de knop hangt af van welke functie op dat moment actief is). wordt die opdracht direct uitgevoerd. Als je foto's op exif tijd gesorteerd waren, dan zullen ze opnieuw gesorteerd worden en zie je de nieuwe volgorde direct op je scherm.

Foto's hernoemen. Nadat je klaar bent met de EXIF tijd is de volgende logische stap om je foto's een nieuwe naam te geven die beter past in je eigen collectie met foto's. Bijvoorbeeld een doorlopende nummering vanaf 1. Je kunt dat hier doen. Maar ook andere hernoemingen zijn mogelijk.
In het uitvalveldje kun je een patroon invullen of een al eerder gebruikt patroon selecteren en gebruiken.
In dit voorbeeld is dat ******** wat zal resulteren in een getal met minstens 8 cijfers. Dit getal zal beginnen met het getal zoals dat ingevuld is in het tekstvakje Begin met: en elke volgende foto zal een getal krijgen dat zoveel hoger zal zijn als het getal dat je invult in het tekstvakje Dan +, in dit voorbeeld 1.
Maar je kunt ook een van de andere plaatshouders gebruiken zoals ze in het lijstje staan of elke combinate samenstellen die je wilt.
In het vak Vervang tekst in de nieuwe naam: heb je de mogelijkheid om drie stukjes tekst te definiŽren die je in de naam kunt laten vervangen door drie andere stukjes tekst. Links van elk van die drie regels zie je een checkbox. Als die aangevinkt is, dan wordt die regel gebruikt en kun je hem invullen. Als die niet aangevinkt is, dan blijven de tekstveldjes grijs en kun je ze niet veranderen. Tekst die in een grijs vakje staat zal ook niet gebruikt worden.
Bij elk van de 7 foto's op je scherm staat altijd in een grijze regel wat de nieuwe naam zal worden als je de foto's op dat moment gaat hernoemen. Dus je kunt altijd goed zien wat het resultaat zou zijn voordat je door op de knop Hernoem al deze foto's klikt waarmee al je foto's direct hernoemd zullen worden en je ook terugkeert naar het hoofdscherm.
Zoek hoogste gebruikte nummer. Als je op deze knop klikt, dan zal Photo organizer je een folder laten kiezen waarin het vervolgens het hoogste nummer zal gaan zoeken in de eerste 9 karakters van de naam van elke foto die hij vind in die folder of in een van de onderliggende folders. Als hij daar mee klaar is dan vraagt hij of hij het gevonden hoogste nummer moet gaan gebruiken als het beginnummer voor de hernoemingen.
Terug naar hoofdscherm zonder foto's te hernoemen. Via deze knop kun je direct teruggaan naar het hoofdscherm zonder dat je foto's hernoemt of EXIF tijd manipuleert in je foto's.
Kies een folder om foto's in te hernoemen of tijd te manipuleren. Hier kun je een andere map kiezen waarin je de EXIF tijd wilt manipuleren of waarin je de foto's wilt hernoemen.
Kies een set met folders om foto's in te hernoemen of tijd te manipuleren. Met deze knop kun je een set met folders kiezen of gaan samenstellen wiens foto's je wilt hernoemen of waarin je de exif tijd wilt gaan manipuleren.
De methode om met een set met folders te werken is uitgelegd op deze pagina.
Overige functies.> kopieer foto's naar map / wis overbodige foto's vanuit csv bestand. Hernoem foto's, schrijf of verander EXIF tijd in foto's in een map of set met mappen. Haal miniaturen uit foto's, verwijder metadata uit foto's in een map of set met mappen. Zoek naar dubbele foto's in een csv bestand, een map of een set met mappen. Maak csv bestand met velden van alle foto's in een map of in een set met mappen. Schrijf velden uit een csv bestand in alle foto's vermeld in dat csv bestand. Schrijf velden vanaf het scherm in alle foto's in een map. Maak, verander of kombineer tekst en/of csvbestanden. Schrijf exif tijd als iptc tijd en/of naam van foto's als naam in foto's en/of verwissel. Schrijf relatieve mapnamen in het nu gebruikte tekstbestand met mapnamen. Gebruik informatie in de foto's om ze te selecteren voor een diashow om te kopiŽren.
Door te klikken op elk van de knoppen in deze afbeelding spring je direct naar de uitleg over die functie. Of je kunt direkt naar de startpagina gaan of terug naar de 'overige functies' op de uitlegpagina over het hoofdscherm gaan.Hans van der Hoeven
Liesbospark 28
4813 HV Breda
The Netherlands
Programma uitleg
vragenlijst
Contactformulier
Ik wil een sleutel
email:info@photoorganizer.nl
© 2010, Hans van der Hoeven
URL: www.photoorganizer.nl
© HHdesign. Webmaster: HHdesign.