startpagina

Photo organizer.

Maak een csv bestand met velden van alle foto's in een map.

Explanation in English
Explanation in English

Schrijf een csv bestand. De bedoeling van deze functie is om een csv bestand te maken van alle foto's in een map, met of zonder de onderliggende mappen. Photo viewer kan deze csv bestanden als een foto show afspelen. Of je kunt de gegevens in dat bestand zelf veranderen, bijvoorbeeld in Open office, en die metadata naderhand weer door Photo organizer terug laten schrijven in de foto's.
Als het csv bestand die je wilt gebruiken nog niet bestaat zal de tekst 'bestand bestaat al en zal overschreven worden' niet op je scherm komen. Als dat csv bestand al wel bestaat krijg je met de checkbox de keus of je de velden uit dat bestaande csv bestand wilt gebruiken of niet.
In de linkse afbeelding is die checkbox Gebruik de velden, gemarkeerd met '•' zoals ze al in dit .csv bestand bestaan. geselecteerd. Dan gebruik je dezelfde velden als in het bestaande bestand, aangegeven met '•' net links van de grijze checkboxen.
Als die checkbox niet geselecteerd is dan geeft een '¤' net links van elk veld aan of dat veld in het CSV bestand aanwezig is. Je kunt dan zelf aangeven welke velden je in je nieuwe csv bestand wilt schrijven door de checkbox voor elk gewenst veld te selecteren. In het kleine invulveld bij trefwoorden kun je aangeven hoeveel trefwoorden je in je csv bestand wilt.
Met de Selecteer alles. knop kun je alle checkboxen tegelijk selecteren. De text verandert dan in Wis alles. Dan kun je alle checkboxen tegelijk wissen.
Kies een map met foto's. Met deze knop geef je aan van welke map met foto's je een csv bestand met een tabel met metadata in die foto's wilt maken. En als je de checkbox selecteert, dan zullen ook alle foto's in alle onderliggende mappen in dat csv bestand komen.
Of je kiest er voor om een csv bestand te maken van alle foto's in een set met mappen. Het concept van een 'set met mappen' is hier uitgelegd.

Kies een locatie voor je csv bestand. Hier kies je de locatie en de naam van het csv bestand dat je gaat maken. In dit voorbeeld verwijst hij naar een bestand dat al bestaat en zie je de waarschuwing bestand bestaat al en zal overschreven worden..
Begin deze functie. Hier kun je ervoor kiezen om terug te gaan naar het hoofdscherm zonder iets te doen of om het csv bestand te gaan maken met de hierboven gekozen instellingen.
tijdens het uitvoeren van deze functie. Tijdens het maken van het csv bestand zie je de voortgang van het proces. Je kunt Photo organizer ook de instructie geven om je computer uit te zetten nadat de opdracht klaar is. Zorg er in dat geval wel voor dat er geen andere programma's actief zijn die de aandacht van de gebruiker nodig hebben, want die zouden dat kunnen voorkomen.
Je kunt dit proces ook afbreken met de knop 'Stop deze actie'. Je gaat dan direct terug naar het hoofdscherm.

Als de lijst klaar is dan laat Photo organizer zien hoeveel van elk veld hij gevonden heeft en hoeveel foto's er gevonden zijn. Door op de knop 'terug naar hoofdscherm' te klikken ga je terug naar het hoofdscherm.
overige functies. kopieer foto's naar map / wis overbodige foto's vanuit csv bestand. Hernoem foto's, schrijf of verander EXIF tijd in foto's in een map of set met mappen. Haal miniaturen uit foto's, verwijder metadata uit foto's in een map of set met mappen. Zoek naar dubbele foto's in een csv bestand, een map of een set met mappen. Maak csv bestand met velden van alle foto's in een map of in een set met mappen. Schrijf velden uit een csv bestand in alle foto's vermeld in dat csv bestand. Schrijf velden vanaf het scherm in alle foto's in een map. Maak, verander of kombineer tekst en/of csvbestanden. Schrijf exif tijd als iptc tijd en/of naam van foto's als naam in foto's en/of verwissel. Schrijf relatieve mapnamen in het nu gebruikte tekstbestand met mapnamen. Gebruik informatie in de foto's om ze te selecteren voor een diashow om te kopiŽren.
Door te klikken op elk van de knoppen in deze afbeelding spring je direct naar de uitleg over die functie. Of je kunt direkt naar de startpagina gaan of terug naar de 'overige functies' op de uitlegpagina over het hoofdscherm gaan.Hans van der Hoeven
Liesbospark 28
4813 HV Breda
The Netherlands
Programma uitleg
vragenlijst
Contactformulier
Ik wil een sleutel
email:info@photoorganizer.nl
© 2010, Hans van der Hoeven
URL: www.photoorganizer.nl
© HHdesign. Webmaster: HHdesign.